Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?

Det är runt 30 olika bostadsföreningar som går i konkurs varje år, vilket absolut är en väldigt låg siffra. Idag finns det över 28 000 aktiva bostadsföreningar i Sverige. De som hamnar i konkurs brukar handla om föreningar som inte ens har en verksamhet eller fastighet. Det finns även de bostadsrättsföreningar som försätts i konkurs på falsk grund.

Skulle en bostadsrättsförening gå i konkurs kommer fastigheten oftast behöva hitta en ny köpare, som antingen är en privatperson eller ett företag. Eftersom skulderna behöver betalas tillbaka är det oftast dessa medel från köpet som används. Efter konkursen kommer bostadsföreningen lösas upp och bli hyresrätter istället, vilket betyder att bostadsrättsinnehavaren blir en hyresgäst. 

När en bostadsrättsförening går i konkurs, är det medlemmarnas egna kapital som alltid förbrukas först och det är vanligt att det inte finns några pengar över. Är man medlem i en bostadsförening är man delägare i både ekonomin och föreningen, men man har fortfarande kvar sina privata skulder för bostadsrätten som man då ägde. Det betyder att när väl bostadsrätten ändras till en hyresrätt kommer lån fortfarande finnas kvar att betala på en bostadsrätt som inte längre är en bostadsrätt.

Varför en bostadsrättsförening kan gå i konkurs

En bostadsförening går oftast i konkurs eftersom månadens skatter eller administrationsavgifter inte har betalats. Det sker oftast på grund av styrelsefel, eller att avgifter inte betalas då styrelsen av bostadföreningen redan trott att den avvecklats. Konkurs kan också ske eftersom föreningen inte har lyckats betala tillbaka skulder från större kostnader som ombyggnationer eller fastighetsförvärv. Detta kan ske när avgiften per månad är så hög eftersom administrationsavgifter lagts på och på, att det tillslut inte anses vara möjligt att höja kostnaden mer. Brott kan också vara anledningen till varför en bostadsrättsförening går i konkurs. 

Bor en person i en bostadsrättsförening och har dålig ekonomi, finns det stor risk att denne hamnar i en väldigt jobbig ekonomisk situation. Läggs en bostad upp för en ny köpare, kan man som medlem i en bostadsrättsförening förlora allt som man betalat för lägenheten. 

Vad kan man göra åt konkurs i en bostadsrättsförening?

Det finns inte direkt något du kan göra, än att se över vem som äger föreningen innan du väljer att bli medlem. Går föreningen i konkurs behövs en ny köpare och att hitta denne kostar det pengar. Här kan du kan läsa mer om lagen om bostadsrättsföreningar. 

Trots att riskerna är väldigt låga, finns chansen fortfarande där. Ska du bli medlem i en bostadsrättsförening är det därför extra viktigt att se över vem eller vilket företag som är ägaren av bostaden. När konkursen är avslutad är det inte säkert på att någon utdelning finns kvar. Det finns dessutom en stor risk att man behöver betala dyra avgifter när konkursen väl är igång.