Vad är taxeringsvärde?

När man pratar om taxeringsvärde, pratar man om det samlade värdet på en fastighet. Skulle fastigheten vara bebyggd, kommer taxeringsvärdet även innehålla byggnadsvärdet. En obebyggd fastighet har endast ett taxeringsvärde på tomtvärdet. 

Två år innan taxeringsåret behöver taxeringsvärdet motsvara 75% av sannolikt marknadsvärde. Detta gäller alla fastigheter som är inom området som värderas. Fastighetens alla faktorer räknas in som värde, tillsammans med prisnivåerna av området. Detta är det som utgör taxeringsvärdet.

Vad är taxeringsvärdet viktigt för?

Ska du med din bostadsrätt ansöka om ett lån med fastigheten som säkerhet, eller ta del av en försäkringsersättning, kommer taxeringsvärdet användas. Det fungerar också som underlag till fastighetsskatten och fastighetsavgiften.

Taxeringsvärdet grundas till vilken fastighetsskatt eller avgift som sätts, tillsammans med storlek på stämpelskatten och om en fastighet som ges i förvärv, ska ses som en gåva eller ett köp. Taxeringsvärdet används även som underlag om något skulle skadats i din bostadsrätt, så att försäkringsbolaget kan se hur mycket försäkringsersättningen ska ligga på. Taxeringsvärdet är en viktig del av underlaget när en fastighet behöver värderas. Detta kommer behövs vid lägen som t.ex. bodelning, köp, försäljning, gåva eller dödsbo.

Ska du låna pengar och använda lägenheten som säkerhet, är taxeringsvärdet en del i den kreditupplysning eller kreditvärdering som utförs av banken eller långivaren. Ju bättre kreditvärde, desto större är chansen att få lån beviljade. Kommuner använder även ofta taxeringsvärdet när de behöver räkna på tomträttsavgälder. Det används t.ex. som ett underlag om tomträtter ska friköpas.

Hur beräknar man taxeringsvärdet?

Det är Skatteverket som räknar ut taxeringsvärdet. Detta görs genom att samla in information om skatterna och räkna ihop summan. Fastighetens värdeår kommer även tas med i räkningen. Detta ska ungefär ses som den ungefärliga åldern på bostaden. Med detta har även ombyggnationer och tillbyggda delar räknats in. Vill du som privatperson veta mer om hur du räknar taxeringsvärdet är det bäst att ta kontakt med skatteverket, det är en rätt invecklad process.

Taxeringsvärdet räknas var 3:e år och som vi tidigare nämnde handlar det om 75% av marknadsvärdet. Det är sedan marknadsvärdet som baseras på genomsnittliga priser på områdets fastigheter, hopräknat under de senaste två åren. Eftersom bostadsmarknadens priser kan ändras kraftigt från år till år, kan även marknadsvärdet och taxeringsvärdet ligga på en stor skillnad.

Det är alltid smart att ha koll på sitt egna taxeringsvärde, då detta kan påverka din privatekonomi på olika sätt och speciellt om du har bolån. När du har ett bostadslån och lånar mer än 50% av värdet på bostaden, måste du amortera minst en procent på detta varje år. Lånar du över 70% av bostadsvärdet behöver två procent amorteras årligen. Går ditt taxeringsvärde upp, kan det betyda att amorteringen inte behöver kosta lika mycket det året.

Vad används taxeringsvärdet till:

– Fastighetsvärdering om bodelning, köp eller försäljning sker
– Försäkring om skada skulle uppstå
– Vid friköp av tomträtter 
– Underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt
– Högre kreditvärdighet vid ansökning av lån