Bra investeringar för bostadsrättsföreningar:

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är inte alltid det allra lättaste. Förutom att man måste hålla kontakten med föreningens medlemmar, kunna en mängd olika lagar och förordningar och vara väl insatt i hur en eller flera byggnader ska förvaltas, måste man också ha god hand med medlemmarnas pengar.  En del i handhavandet av […]