Bra investeringar för bostadsrättsföreningar:

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är inte alltid det allra lättaste. Förutom att man måste hålla kontakten med föreningens medlemmar, kunna en mängd olika lagar och förordningar och vara väl insatt i hur en eller flera byggnader ska förvaltas, måste man också ha god hand med medlemmarnas pengar. 

En del i handhavandet av föreningsmedlemmarnas inbetalda avgifter till bostadsrättsföreningen handlar om att investera dem rätt, och med det följer en mängd olika frågor. De tre viktigaste är nog:

  1. Ska pengarna ligga kvar i kassan och finnas till för oförutsedda händelser?
  2. Ska de användas till att återbetala lån för att räntekostnaderna ska sjunka?
  3. Ska de investeras på ett sådant sätt att de ger en bra avkastning för framtiden?

Börjar man med punkt ett är svaret lätt. Man måste alltid kunna få fram så mycket pengar som behövs ifall olyckan är framme, men helst ska man ha så lite ”kontanter” som möjligt. De andra två punkterna handlar om hur man får störst värde för pengarna.

Vi kan ta solceller till bostadsrättsförening som exempel på ett alternativ till återbetalning av lån. När räntan är väldigt låg är det som regel en dålig ekonomisk idé att återbetala lån, men för att veta hur dålig den idén är måste man ta reda på vad det kostar med solceller till bostadsrättsförening. Därefter uppskattar man hur mycket energi de producerar varje år och vad den energin skulle kosta att köpa om man inte producerade den själv. Efter det måste man räkna av kostnaden för att solcellerna blir slitna och måste bytas ut med tiden.

Besparingen på solceller till bostadsrättsförening i procent, kan jämföras med utgiftsräntan i procent ifall man hade betalat av på sina lån istället. Blir avkastningen på solcellerna högre än räntan man skulle ha betalat tillbaka till banken (och det blir den oftast), är solcellerna en bättre idé ekonomiskt sett.

Det intressanta är att detta inte bara gäller när man har pengar över, som kan betalas tillbaka eller investeras. Det gäller även ifråga om att ta ett nytt lån. Om avkastningen på solceller till bostadsrättsförening blir högre än utgiftsräntan, är det en mycket god idé att ta lånet och göra investeringen.

Resonemanget gäller såklart inte bara för solceller, men för alla slags investeringar som kan ge avkastning eller förhindra kostnader. När avkastning är högre än kostnadsränta är det en bra affär. Det knepiga är när man inte kan förutse vare sig det ena eller det andra för flera år framöver.