MittAlby

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2414 (78%) varav aktiva*755
Interna (boende) 680 (22%) varav aktiva*475
Totalt 3094 varav aktiva*1230

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Dela detta.