MittAlby

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2483 (78%) varav aktiva*710
Interna (boende) 681 (22%) varav aktiva*487
Totalt 3164 varav aktiva*1197

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Dela detta.