MittAlby

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2281 (77%) varav aktiva*884
Interna (boende) 673 (23%) varav aktiva*495
Totalt 2954 varav aktiva*1379

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Dela detta.