MittAlby

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2356 (78%) varav aktiva*842
Interna (boende) 679 (22%) varav aktiva*490
Totalt 3035 varav aktiva*1332

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Dela detta.