MittAlby

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2145 (76%) varav aktiva*972
Interna (boende) 660 (24%) varav aktiva*507
Totalt 2805 varav aktiva*1479

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Dela detta.