MittAlby

Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2012 (76%) varav aktiva*643
Interna (boende) 632 (24%) varav aktiva*445
Totalt 2644 varav aktiva*1088

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.

 
Dela detta.