MittAlby

Vision

Att med innovation, engagemang och nära samarbete med de boende, göra våra fastigheter i miljonprogrammet till en mer attraktiv plats.

Mitt Alby har den långsiktiga målsättningen att göra Albyberget till ett föredöme för andra liknande områden.

Vi tror att man med rätt insatser, stöd och engagemang kan bidra till en positiv utveckling där de boende själva är drivande i arbetet. En sådan utveckling kommer gynna alla parter, de boende trivs bättre och företagets investering ökar därigenom i värde. Vi har utvecklat dessa tankar vidare under följande rubriker:

Innovation

Engagemang

Samarbete

 


 
Dela detta.