MittAlby

Verksamhetens fyra ben

Verksamheten i Mitt Alby, bygger på att vi utvecklar vår kompetens. Det är en pågående process där vi i nuläget identifierat fyra distinkta områden, verksamhetens fyra ben. Vägledande för varje område böra vara strävan efter att vara innovativa, att hitta nya lösningar på gamla problem. Det handlar inte så mycket om att uppfinna hjulet, som att ta tillvara på den kunskap som finns hos andra aktörer och tillämpa dessa i vår egen verksamhet.

1. Kommunikation

2. Förvaltning

3. Socialt engagemang

4. Finansiering

 


 
Dela detta.