MittAlby

Vårt energiarbete

Bättre inomhusklimat med SMHI-prognos

  • Energibesparing på 5-10 %
  • Jämnare inomhusklimat
  • Minskad miljöpåverkan

Tre goda skäl till att vi styr värmen i våra hus med temperaturprognoser från SMHI. Med prognosstyrningen får vi ett jämnare inomhusklimat vid snabba väderomslag samtidigt som vi kan tillvarata effekterna av solinstrålning och värmelagring i byggnaderna under framför allt vår och höst.

Det här är några av våra energiprojekt

Vi ...

  • byter till energisnål belysning och installerar rörelsestyrd belysning
  • väljer energisnåla vitvaror i våra lägenheter
  • sätter in vattensparutrustning i t ex duschkranen
  • kontrollerar och justerar in fläktar
  • justerar in undercentraler och ventilationsanläggningar för ökad effektivitet
  • tätar fönster och byter radiatorventiler.

Mer information

Värme och ventilation

 


 
Dela detta.