MittAlby

Varsamhet och lyhördhet

Vi vill utgå från de boendes behov i arbetet med att förändra området och därmed hörsamma de farhågor kring renoveringar och kostnader som de boende gett uttryck för.

Målet är att alla ska ha möjlighet att bo kvar och ta del av förbättringar på sina egna villkor.

  • Vi vill utarbeta en omfattande kommunikationsplan gentemot de boende för att säkerställa att deras åsikter hörsammas och att planen för området blir tydlig för alla.
  • Vi vill tidigt och tydlig definiera planer för renoveringar och ombildningar för att ge de boende en chans att delta i processen.
  • Vi vill i största möjliga mån individanpassa ambitionen i renoveringar för att låta de boende delta på egna villkor.

Mer information

Dialog

 


 
Dela detta.