MittAlby

Våra betydande miljöaspekter

De aktiviteter inom Mitt Alby som påverkar eller riskerar att påverka den yttre miljön, naturresursförbrukningen eller människors hälsa och säkerhet på ett eller annat sätt kallas miljöaspekter.

Det är de mest betydande miljöaspekterna som vi i första hand ska arbeta med för att minska vår miljöbelastning.

Mitt Albys betydande miljöaspekter:

  • Avfallshantering avseende hushållsavfall  samt icke brännbart hushållsavfall
  • Energiförbrukning avseende koldioxidutsläpp från uppvärmning
  • Tjänsteresor med personbil och koldioxidutsläpp
  • Drivmedel med avseende på resursförbrukning och koldioxidutsläpp (diesel)
  • Påverkan på hyresgäst med avseende på energiförbrukning och avfallshantering

Mitt Albys betydande nödlägesrisker:

  • Brand
  • Felaktig avfallshantering (hyresgäst) med fokus på farligt avfall i grovsoprum

Mer information

Läs om Sopor & källsortering


 
Dela detta.