MittAlby

Vår miljö- och kvalitetspolicy

Mitt Alby är ett fastighetsbolag som erbjuder bostäder dit människor vill flytta och där människor bor kvar.

Utgångspunkten för vårt miljö- och kvalitetsarbete är att det ska främja hållbar utveckling samt leda till ständig förbättring av vår verksamhet och nöjda kunder. Vi förverkligar detta genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för samarbeten som bygger på långsiktighet och förtroende.

Vi arbetar för att bidra till sunda och miljöanpassade inomhus- och utomhusmiljöer för dem som bor i de hus vi förvaltar och utvecklar, såväl för befintliga som för framtida generationer. Vi uppfattas som nära, engagerade och pålitliga.

Detta gör vi genom att:

  • Aktivt verka för att våra medarbetare och entreprenörer är engagerade, motiverade och kompetenta och motivera dem till delaktighet i vårt miljö- och kvalitetsarbete.
  • I dialog med våra hyresgäster skapa hållbara områden och sunda miljöer både inomhus och utomhus.
  • Hushålla med resurser samt använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder i vår förvaltning.
  • Kontinuerligt arbeta för att uppfylla våra mål samt gällande lagar och övriga krav som berör vår verksamhet.
  • Kontinuerligt arbeta för att förbättra vår verksamhet.

 

 


 
Dela detta.