MittAlby

Strömavbrott

Om strömmen försvinner i samma ögonblick som du tänder ljuset eller kopplar in en elektrisk apparat, kan problemet vara lampan eller apparaterna. Stäng först av apparaten och dra om möjligt ur elsladden. Därefter kontrollerar du säkringarna (propparna).

OBS! Spisen har tre säkringar som alla måste vara hela för att den ska fungera.

Oftast ser man tydligt att en säkring är trasig genom att det ofärgade "ögat" har lossnat. Byt till en säkring med samma amperetal. Var dock noga med att stänga av elen med huvudströmbrytaren innan du byter säkringen.

Om din lägenhet har en modern elcentral med automatsäkringar i form av "vippor" så syns det direkt om en säkring har löst ut. En "vippa" står då i en annan riktning än de andra. Sådana här säkringar kan du återställa utan att stänga av huvudströmbrytaren.

Om strömmen kommer tillbaka efter säkringsbytet så vet du att problemet ligger i elapparaten eller lampan. Ta den trasiga elutrustningen till en reparatör eller byt ut den.

Om problemet inte är löst med detta är det förmodligen problem med elnätet. Elleverantören övervakar ständigt nätet och sänder ut reparatörer utan att du behöver göra något. Men om felet verkar begränsat till ditt hus eller din port, bör du för säkerhets skull ringa elleverantören och felanmäla. Titta på elräkningen om du inte vet vem elleverantören är.

 

 


 
Dela detta.