MittAlby

Säkerställa mångfald

Alla områden mår bra av mångfald och omväxling i miljö.

Ett bra boende innefattar möjligheten till möten mellan människor ur olika samhällskikt och med olika bakgrund och erfarenheter. En bra boendemiljö stimulerar människor och är estetiskt trivsam att verka i.

  • Vi vill verka för att området på sikt innefattar mist två olika juridiska upplåtelseformer.
  • Vi vill säkerställa att en diversifierad hyresgästsammansättning kvarstår.
  • Vi vill öka antalet kulturella inslag i området genom permanent konstutsmyckning och tillfälliga utställningar.
 

 
Dela detta.