MittAlby

Så söker du lokal

Mitt Albys lokalförmedling är en intressebank där du som sökande själv är aktiv.

Alla tillgängliga lokaler visas här på vår hemsida. För att kunna anmäla intresse för en lokal, från enklare lagerutrymme till kommersiella lokaler, behöver du registrera dig som sökande på Mina sidor.

Intresseanmälan

Det är viktigt att du fyller i din intresseanmälan noga och lämnar korrekta och aktuella uppgifter. Vi strävar efter att ha en uppdaterad intressebank, därför raderas din intresseanmälan om ingen aktivitet har skett under de senaste 6 månaderna. Om du ändrar adress, e-post, inkomst eller någon annan uppgift är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter.

Du kan följa din anmälan hela tiden

Du måste vara aktiv och själv bevaka, via webbplatsen, om det finns någon tillgänglig lokal som passar din verksamhet. Det innebär att du inte kommer att få några erbjudanden om du inte själv anmäler ditt intresse. Har du e-post kan du prenumerera på information om tillgängliga lokaler.

När du har anmält intresse för en specifik lokal, kan du hela tiden följa vad som händer med din anmälan genom din personliga webbsida.

Om du på webbplatsen får beskedet att du inte har blivit erbjuden visning denna gång, kan du välja att stå kvar med ditt intresse eller söka någon annan lokal i stället. Observera att vi inte tillämpar köpoäng vid förmedling av lokaler, utan det är avgörande är verksamhetens art i den aktuella lokalen.

Våra lokaler är:

 • Kommersiella lokaler
  som affär, kontor m.m. Hyresgästen är ett företag och i lokalen bedrivs en affärsmässig verksamhet.
 • Förråd
  för lager, förråd eller verkstad, hyresgästen är oftast privatperson.

Du skall uppfylla följande

för att vi skall kunna förmedla en lokal till dig:

 • Verksamheten skall vara lämplig för lokalen samt området där lokalen är belägen.
 • För att hyra en lokal för kommersiell verksamhet skall den sökande vara ett registrerat företag.
 • Den sökande skall har godkänd ekonomi som styrks före avtalstecknande.
 • Inga betalningsanmärkningar får förekomma
 • Sökanden skall kunna visa god vandel.Intresseanmälan

Registrera dig

på Mina sidor

 


 
Dela detta.