MittAlby

Rättvis hyra

Din hyra = en rättvis hyra

Självklart ska hyran vara både rättvis och rätt. Grundtanken med hyresanpassningsprojektet ”Rätt hyra” är att få en hyressättning som baseras på tydligt jämförbara parametrar så att alla hyresrätter i kommunen ska kunna anses rättvist prissatta i förhållande till varandra.

Mitt Alby fortsätter att genomföra den hyresjustering Botkyrkabyggen tillsammans med Hyresgästföreningen arbetat fram inom projektet Rättvis hyra och som infördes i april 2012. Den nya och rättvisa hyressättningen fasas in under fem år vilket gör att det är tre år kvar med stegvisa hyreskorrigeringar.

Det här påverkar din hyra

Alla egenskaper hos din bostad som påverkar din hyra ser du på din egen Lägenhetsdeklaration. Den finns under Mina sidor > Min hyra.

Här är de mest påverkande egenskaperna:

Lägenheten

Lägenhetens storlek och vad som är att anse som normalstandard har varit utgångspunkten för hyressättningen.

Till de egenskaper som har påverkar hyressättningen hör t ex balkong utöver det vanliga eller en extra balkong, om det saknas fönster i köket, om lägenheten helt saknar förråd, om lägenheten har klädkammare eller om det finns spisfläkt. Har vardagsrummet inte parkettgolv ger det lägre hyra.
En eller två säkerhetsdörrar ger högre hyra, liksom om du har en egen uteplats eller takterrass.

Våtrum

Egenskaper som ger högre hyra är till exempel om det är förberett för tvättmaskin. Ett extra badrum, klinker på golvet och helt eller halvt kaklade väggar i duschrum och badrum ger också en högre hyra.

Teknisk standard

Finns tvättstuga med grovtvättmaskin i närområdet? Finns lägenhetsförråd och hur är det i så fall utformat? Detta påverkar också hyran.

Trappuppgången

Upplåsning av entrédörren med nyckelbricka är numera standard på Albyberget. Det ger högre hyra.

Läget och området

Allmän teknisk standard, närhet till centrum och allmänna kommunikationer samt om området upplevs som småskaligt eller storskaligt påverkar också hyran

Tillvalen

De flesta tillval som du har gjort till din lägenhet ingår inte i grundhyran, och räknas inte med här. Det finns dock några undantag som till exempel säkerhetsdörr och bredbandsuttag.

Vilka egenskaper väger tyngst?

Lägenhetens storlek och typ är de viktigaste egenskaperna och det som påverkar hyran mest. De andra egenskaperna ger mindre påverkan men bidrar till att hyran speglar lägenheternas olika standard rättvisare.

Hyresförhandling 2014 klar

Överenskommelsen mellan Mitt Alby och Hyresgästföreningen om 2014 års hyra är klar. Hyran höjs med 1,35 procent från 1 januari 2014. Läs mer

 


 
Dela detta.