MittAlby

Parabolantenn

Du får montera parabolantenn, men du måste följa Mitt Albys regler. Kontakta vår Bovärd för att få information om hur du ska göra när du monterar parabolenn.

Regler för montering av parabolantenn

  • Parabolen placeras på balkonggolvet.
  • Antennen måste vara innanför balkongräcket.
  • Parabolen måste fästas så att den inte skadar balkonggolvet, räcket, sidoväggar eller ytterväggen.
  • Balkongräcket får bara utnyttjas som stöd

Tänk på att

  • En parabol som lossnar och faller ner kan orsaka mycket svåra skador på människor eller fastigheter.
  • En felaktigt fäst parabol kan orsaka kostsamma skador på ytterväggen eller balkongräcket.
  • Du har ansvaret för att din parabol är monterad på rätt sätt.
 

 
Dela detta.