MittAlby

Överlåtelse

Vill du överlåta din lägenhet? Då måste ansökan om överlåtelse lämnas in och bli godkänd av KundCenter innan du som överlåter kan söka en ny bostad hos oss.

Söker du bostad innan ansökan lämnats in kommer ditt avtal sägas upp i samband med att du får en ny lägenhet och en överlåtelse kommer inte längre att vara möjlig. 

I vissa fall har du rätt att överlåta bostaden. Grundprincipen enligt § 33-34 Hyreslagen är att hyresvärden måste godkänna att hyresrätten till en bostad överlåts. Vid överlåtelse övertas bostaden i befintligt skick.

  • Överlåtelse till make/maka eller sambo.
    Hyresvärden är skyldig att godta make/maka som hyresgäst vid dödsfall, skilsmässa eller boskillnad. En förutsättning är dock att makarna verkligen bott tillsammans i bostaden och att det finns ett beslut om äktenskapsskillnad eller ett skriftligt bodelningsavtal. Samma sak gäller då sambor flyttar isär. Antingen ska bostaden ha införskaffats för gemensamt bruk (boende) eller så ska parterna ha barn gemensamt. För att räknas som sambor krävs att de boende är ogifta och lever tillsammans under äktenskapsliknande former.
     
  • Överlåtelse till närstående.
    Överlåtelse till närstående (föräldrar, barn, syskon eller andra nära släktingar) kan ske om övertagaren varaktigt sammanbott med hyresgästen sedan inflyttningsdatum och de har brukat hela bostaden tillsammans. Den som vill ta över en bostad genomgår sedvanlig solvens- och vandelkontroll.

Skulle vi inte godkänna överlåtelsen, kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning av beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

Ansökan

Överlåtelse av hyresrätt (pdf)

Skicka den ifyllda ansökan till:

info[at]mittalby.se *)

eller

Mitt Alby AB
Domarebacken 38
145 57 Norsborg

*) ersätt [at] med @ innan du skickar e-post

Mer information

Kap. 12 §33-34 Hyreslagen

 


 
Dela detta.