MittAlby

Välkommen till Mitt Alby

Mitt Alby AB bildades 2013, som dotterbolag till Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), ett samhällsorienterat fastighetsbolag som äger hyresfastigheter byggda inom ramen för miljonprogrammet.

Under 2013 förvärvade Mitt Alby fastigheterna på Albyberget i Botkyrka kommun, Stockholms län. De 1303 lägenheterna fortsätter vara hyresrätter och de boende har samma besittningsskydd som tidigare, förutsatt att man hade ett kontrakt med Botkyrkabyggen vid överlåtelsen.

Genom att bredda perspektivet och tänka innovativt, genom att stötta lokala initiativ och minska avståndet mellan boende och ägare, vill vi bidra till att människor trivs och känner sig stolta över sitt område.

Läs om vår vision

Verksamheten i Mitt Alby, bygger på att vi utvecklar vår kompetens. Det är en pågående process där vi i nuläget identifierat fyra distinkta områden, verksamhetens fyra ben.

Läs mer

Mer information

Besök Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets ABs hemsida

Besöks- och postadress

Domarebacken 38, 1 tr
145 57 Norsborg

Fakturerings-adress

Mitt Alby AB

Domarebacken 38

 145 57 Norsborg

Org.nr.

556931-8271


 
Dela detta.