MittAlby

Mer än bara boende

Ett boende handlar inte bara om tak över huvudet. Det handlar inte bara om den egna lägenheten.

Vi menar att ett boende innefattar hela området och bör erbjuda aktiviteter och mötesplatser för alla hyresgäster. Exempel på idéer vi vill förverkliga för att våra hyresgäster ska uppfatta det som mer än bara ett boende är att:

  • Vi vill öka storleken på gemensamhetsytor och förbättra standarden på dessa.
  • Vi vill stödja skolverksamheten i området genom att erbjuda läxhjälp till elever.
  • Vi vill initiera en seminarieserie på teman som kultur och entreprenörskap med syfte att inspirera unga i området att våga utveckla sina talanger.
  • Vi vill stödja lokala affärsverksamheter med målsättningen att utöka dessa i antal och på så vis skapa ett mer levande område med ökade arbetsmöjligheter.
  • Vi vill låta konstnärer skapa verk på berget.

Mer information

Mattecentrum har öppnat en räknestuga i Alby

 


 
Dela detta.