MittAlby

Kommunikation

Det är viktigt att vi etablerar en fungerande dialog med alla delar av verksamheten. Det handlar om kommunikation med de boende på Albyberget, där deras önskemål, tankar och frågor uppmärksammas och där vi som ägare är tydliga med våra planer och vårt arbetssätt. Redan innan vårt övertagande etablerade vi kontakt med våra framtida boende genom enkäter och möten, en kontakt som resulterade i en rapport publicerad på vår hemsida. Det handlar också om kommunikation med de övriga intressenter, kommun, ideella föreningar, sociala entreprenörer etc., som har en viktig del i verksamheten.

Mer information

Läs mer om enkät och möten i Dialog

 


 
Dela detta.