MittAlby

Hyresgästmeddelande från din hyresvärd Mitt Alby AB 2018-04-05

2018-04-05

Till Mitt Albys hyresgäster på Advokatbacken, Domarebacken, Fogdebacken, Notariebacken, Rådmansbacken och Tingsvägen

Idag, den 5 april 2018, har Byggmästaren Anders J. Ahlström Holding AB ingått avtal med D. Carnegie & Co AB om att sälja Mitt Alby och fastigheterna på Albyberget.

Detta innebär att du som hyresgäst från och med den 26 april kommer att få D. Carnegie & Co AB som hyresvärd.
D. Carnegie kommer att fortsätta driva samma arbete som Mitt Alby gjort, med det sociala arbetet som ledstjärna. Underhålls- och utvecklingsarbeten kommer att genomföras som planerat och de sociala projekten och initiativen kommer att fortsätta stödjas. För dig som bor på Albyberget innebär ägarbytet inte några förändringar för ditt boende. Lägenheterna fortsätter vara hyresrätter (för dig med förstahandskontrakt) och du har samma besittningsskydd som tidigare. Ombildningsprocessen på Domarebacken 4-16 fortskrider som vanligt.

Vi på Mitt Alby är övertygade att D. Carnegie kommer bidra till att skapa ytterligare ökad trivsel och trygghet och befästa Albybergets position som ett av södra Stockholms mest attraktiva bostadsområden. Byggmästare Anders J Ahlström kommer fortsätta vara aktiva för att stötta utvecklingen av Alby och Botkyrka, bland annat genom skapandet av Stiftelsen Mitt Alby, tillsammans med D. Carnegie, som på olika sätt skall stödja ambitiösa personer, organisationer och företag i Botkyrka.
D. Carnegie äger och förvaltar drygt 20 000 lägenheter och finns främst i Stockholmsområdet. Förvaltningen sker nära hyresgästen och de arbetar gärna med det omgivande samhället för att skapa ett bra boende och utveckling minst i samma takt. Fastigheterna som de äger är främst de som byggdes under det så kallade miljonprogrammet.
Mer information kommer inom kort och informationsmöte kommer att hållas för samtliga hyresgäster.

Med vänliga hälsningar
Mitt Alby

För mer information se vår hemsida, Facebook och Instagram samt D. Carnegies hemsida

http://andersjahlstrom.se/holding/pressmeddelande-byggmastare-anders-j-ahlstrom-holding-ab-publ-avyttrar-mitt-alby-till-d-carnegie-co-ab-publ-och-fortsatter-samtidigt-dess-satsning-i-botkyrka/

 


 
Dela detta.