MittAlby

Frågor och svar

När och hur införs den nya hyran?

I april 2012 började vi anpassa hyrorna till det nya systemet. Nästa justering skedde på januarihyran 2013. Alla hyresändringar i systemet genomförs under 5 år och är alltså fullt införda först 2016.

Hur räknas min rätta hyra ut?

Hyran grundas på vilka egenskaper din lägenhet har, och i vilket område du bor. Den beräknas sedan genom ett hyressättningssystem.

”Rättvis hyra” – är det samma sak som marknadshyror?

Nej. Hyrorna fastställs i överenskommelsen Mitt Alby och Hyresgästföreningen gör vid hyresförhandlingarna varje år.

Vad menas med en ”rättvis hyra”?

Vi utgår från ett mer systematiskt sätt att sätta hyran. Den ska spegla område, standard och storlek. Systemet betyder att vi har värderat olika faktorer, och kan jämföra olika lägenheter med varandra med större rättvisa.

Är det bara Mitt Alby som har bestämt det här?

Nej. Modellen för hyressättningen har Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen arbetat fram. Mitt Alby delade deras syn på hur hyressättningen bör gå till och har därför valt att fortsätta på samma linje. Liknande system införs idag hos både privata och kommunala hyresvärdar över hela Sverige.

Är det här den enda hyresändring som jag ska räkna med framöver?

Nej. I de vanliga hyresförhandlingarna lägger Mitt Alby fram sina krav på ökade hyresintäkter för det kommande året. För 2014 blev resultatet av förhandlingarna med Hyresgästföreningen en höjning med 1,35%. Från och med 2013 är grunden för hyreshöjningen kopplad till det senaste årets förändring av Statistiska centralbyråns konsumentprisindex, KPI.

 

 


 
Dela detta.