MittAlby

Förvaltning

Sedan projektets start har det varit vår fasta övertygelse att det är viktigt för både oss och de boende, att förvaltningen av fastigheterna sker genom ett kontor beläget på plats i området. Vi hoppas att detta ska ge en direktkontakt med det boende och vi hoppas att det nya sofistikerade fastighetssystem vi installerar ska frigöra ytterligare resurser som vi kan disponera på kontakten med de boende. Systemet kommer också kunna ge oss detaljerad statistik och mekanismer för att optimera förbrukningen av bränsle, el och vatten.

En annan viktigt komponent i förvaltningen är att vi kommer att överlåta upp till ca 130 lägenheter till en eller fler bostadsföreningar i området, vilket motsvarar 10 % av vårt bestånd. Denna process kommer att ske under en femårsperiod. Vi hoppas kunna kvarstå som förvaltare åt de bostadsföreningar som så önskar. Vi utesluter inte heller möjligheten att erbjuda andra fastighetsägare i området tjänster inom fastighetsförvaltning.

Mer information

Besök vårt KundCenter på Domarebacken 38


 
Dela detta.