MittAlby

Finansiering

Den struktur som etablerades för att förvärva fastigheterna på Albyberget är den första i sitt slag i Sverige. Den förutsätter att bolagets ägare inte erhåller utdelning under ett antal år, i vårt fall 5 år. Istället används all tillgänglig likviditet till drift och underhåll, investeringar samt finansiella kostnader och skatt. Koncernen kommer efter fusionen bestå av två bolag. Det ena är Byggmästare Anders J Ahlström som har ställt ut en företagsobligation som löper med fast ränta under 5 år. Detta bolag har inga egna tillgångar av betydelse förutom sitt ägande utav 100 % av aktierna i det andra bolaget, Mitt Alby. Mitt Alby å sin sida äger alla fastigheterna och har upptagit lån från en bank samt emitterat aktier till sin moder för att kunna finansiera förvärvet av dessa. Mellan de två bolagen och bolagens kreditgivare finns olika avtal som säkerhetsställer varje bolags och kreditgivares rättigheter och skyldigheter.

 

 


 
Dela detta.