MittAlby

E-faktura

Som hyresgäst hos Mitt Alby kan du betala din hyra via e-faktura.

Elektronisk faktura eller e-faktura som det oftast kallas innebär att vi skickar hyresavin till din Internetbank så att du kommer åt den när du loggar in för att betala dina räkningar. När du skall betala hyran finns all betalningsinformation redan ifylld. Det enda du behöver göra är att godkänna den för betalning. Hyresavin ser likadan ut som den du kan få på papper, men dels skonar du miljön genom att vi inte behöver använda papper och dels så finns det ingen risk att hyresavin kommer bort på vägen eller kilas in bland reklam så att du inte hittar den i posten.

Anmälan

Förutsatt att du har tillgång till en Internetbank så kan du gå in på din Internetbanktjänst och anmäla dig för e-faktura hos oss. OBS! Detta kommer att vara möjligt från mitten av april.  Så här går det till:

  • Gå in på din Internetbanktjänst och anmäl dig.
  • När du har blivit registrerad får vi din anmälan från din bank.
  • Därefter ändrar vi din betalning från vanlig pappersfaktura till e-faktura.
  • Hädanefter får du varje månad, när e-fakturan sänts ut, ett meddelande i din Internetbank om att du fått en ny faktura.
  • Du får därefter ingen hyresavi per post.

Du som inte har anmält dig ännu

Du som vill anmäla dig för e-faktura skall göra detta före den 5:e i månaden. Du blir då registrerad för att få en e-faktura från oss för nästkommande månad.

Avsluta e-faktura

Om du av någon anledning vill sluta att använda e-faktura avslutar du det via din Internetbank.

 

 
Dela detta.