MittAlby

Dialog

Långtgående dialog med de boende

Enkät sommaren 2013

För att påbörja arbetet med att förstå de boendes syn på sitt boende och sitt bostadsområde delade vi efter sommaren 2013 ut en enkät till alla boende. I denna ställdes frågor som; vad de tycker om och vad de inte tycker om på Albyberget, vilka platser de gillar och vilka platser de inte gillar, vad det borde finnas mer av och vad som borde tas bort/upphöra, vilka förväntningar de har på oss som ny hyresvärd, vad de vill se för utveckling i området samt vilka frågor vi bör prioritera. 232 svar kom in vilket gav oss en bra start för att bygga upp en bättre förståelse för området och dess invånare.

Mötesserie hösten 2013

För att möta de boendes oro och osäkerhet kring att få en ny hyresvärd och bättre förstå deras behov arrangerade vi i september och oktober en mötesserie om 20 mindre möten. Vid mötena, som genomfördes såväl dagtid som kvällstid, fick vi möjlighet att lyssna till och bemöta de boendes frågor, lyssna till vilka farhågor de har med oss som ny hyresvärd samt diskutera vad som bör förbättras. Dessutom fick vi på dessa möten en chans att börja lära känna de boende i området och få berätta om våra avsikter med förvärvet.

Möten med elever hösten 2013

Det genomfördes även särskilda möten med högstadieelever på Grindtorpsskolan för att höra deras syn på livet i bostadsområdet och skolan. Även de mindre barnen, elever i ettan och tvåan, deltog genom att under rundvandringar i området uttrycka sina tankar och behov och bland annat berätta för oss vilka platser de upplevde som roliga att leka på och vilka platser de upplevde som otrygga att gå förbi.

Open space oktober 2013

Med dokumentation från de 232 enkätsvaren, de tjugo boendemötena och mötena med skolbarnen bjöd vi in till ett öppet stormöte för alla boende den 9 oktober. Detta möte, som gick under namnet Open space, blev välbesökt. Ca 120 boende kom till Grindtorpsskolans matsal för att mötas och diskutera. Vi inledde med att lyfta fram en lång rad frågor som väckts av de boende under processen och besvara dessa. Därefter gick en mikrofon runt bland de boende så att de fick chansen att ställa fler frågor till oss. Vår ordförande Mikael Ahlström besvarade i lugn och ro alla frågor i tur och ordning. Sedan hölls diskussioner vid olika stationer under kvällen. De boende kunde välja att engagera sig i två av sju utvalda teman: städning, säkerhet & trygghet, ombildning av max 10 % till bostadsrätter, renoveringar, hyror och ekonomi, medborgarinriktning & samverkan, service & underhåll. Läs mer

Öppet samtal januari 2014

Den 13 januari 2014 bjöds ett flertal organisationer in till ett samtal i Grindtorpsskolans matsal för att diskutera lösningar på den problematik som de boende uttryckt till Mitt Alby under sep–okt 2013. Läs mer

 

 

Läsvärt

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget (pdf)

Sammanställning från stormötet 2014-01-13 (pdf)

 


 
Dela detta.