MittAlby

Byta bostad

Vill du byta bostad?

För att vi ska kunna godkänna bytet ska du ha bland annat ha bott i din bostad i minst 1 år.

Det finns två sätt att byta bostad

  1. Du kan söka ny bostad genom vår förmedling. Tänk på att du har 3 månaders uppsägningstid. KundCenter säger automatiskt upp ditt nuvarande avtal när du har tackat ja till en ny bostad hos oss. Sök bostäder med symbolen.
      
  2. Du hittar själv någon att byta med. Du kan t ex annonsera på Bostadsbytet på Mina sidor och hitta någon som bor hos oss eller någon annanstans. Ta då kontakt med KundCenter. Vi måste godkänna bytet innan det genomförs. Lämna blankett "Bytesansökan" med bilagor till KundCenter för handläggning.
Vi godkänner bytet om
  • Syftet är att skaffa en annan bostad
  • Du ska ha bott i minst 1 år i din bostad samt ha för avsikt att bo varaktigt i den bostad som du byter till.
  • Båda hushållen måste betalt hyran punktligt och i övrigt varit ansvarsfulla.

I det fall du byter med någon som inte bor hos Mitt Alby, gör vi alltid en ekonomisk kontroll och en kreditprövning av den som ska flytta till oss.

När du byter med någon som redan bor hos Mitt Alby kontrollerar vi ekonomin på den av er som byter till dyrare bostad.

Om vi upptäcker ett skenbyte riskerar båda hushållen att förlora kontrakten.

Skulle vi av någon anledning inte godkänna bytet, kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning av beslutet. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

Är ni två som har avtal tillsammans, men enbart en av er ska flytta, måste ni först göra en överlåtelse av nuvarande avtal till den som ska bo kvar. Lämna blankett "Överlåtelse av hyresrätt" med bilagor till KundCenter för handläggning.

Ansökan

Bytesansökan (pdf)

Skicka den ifyllda ansökan till:

info[at]mittalby.se *)

eller

Mitt Alby AB
Domarebacken 38
145 57 Norsborg

*) ersätt [at] med @ innan du skickar e-post

Mer information

Kap 12 §35 Hyreslagen

 


 
Dela detta.