MittAlby

Boråd

Albybergets Boråd

För att kunna fatta så bra beslut som möjligt behöver man bra råd. Vi har frågat över 200 av de boende på Albyberget om råd hittills och kommer att fortsätta göra det i olika former. En form kommer vara genom Albybergets Boråd.

  • Deltagarna i Borådet byts ut årligen så att fler boende på Albyberget har möjlighet att vara med i det, samtidigt som de som är med ska hinna delta ordentligt.
  • Borådet träffar Mitt Albys ledning 4 gånger per år för att göra just det, ge råd i olika frågor. Vi tar till oss råden, och väger in de när vi fattar beslut om hur frågorna ska hanteras.
  • Det finns inga särskilda krav på de som ska vara med i rådet. Tvärtom vi vill ha personer med olika bakgrunder och erfarenheter, som utbildat sig av livet självt, av grundskolan, av universitetet eller på vilket annat sätt som helst. Du kan ha bott på Albyberget i 3 dagar eller i 30 år och studera, ha jobb eller vara arbetslös. Vi vill att Borådet utgörs av en blandad grupp människor i olika åldrar.
  • Eftersom vi vill ha en blandning kommer vi med hjälp av en neutral tredje part att utse ett antal olika personer utifrån de intresseanmälningar som kommer in. Det kan alltså hända att du är intresserad men inte kommer ett visst år. Vi vill dock gärna behålla intresseanmälningarna från de som inte kan komma med när de söker så kanske de kan komma med året därpå.
  • Vi vill att de som är med i Borådet tänker konstruktivt tillsammans med oss. Att de som är med försöker sätta sig i våra kläder när de tänker på besluten vi behöver fatta: ”Om det var jag som var Vd på Mitt Alby, hur skulle jag ha gjort då?”
  • Vi vill att de som är med i Borådet tänker på vad som är bäst för alla som bor på Albyberget, inte på vad som är det största egna intresset.

Intresserad?

Bor du i en av våra bostäder på Albyberget? Är du intresserad av att vara med i Borådet efter att ha läst detta?

Skriv ett mejl till info[at]mittalby.se *) med en kort beskrivning av dig själv och din bakgrund, vad du gör nu och vilka erfarenheter du haft som varit viktigast i ditt liv. Vi vill gärna också veta var på Albyberget du bor och din ålder.

*) ersätt [at] med @ innan du skickar ditt mejl.

 

 


 
Dela detta.