MittAlby

Bakgrund

Ett nytt system för hyressättning har arbetats fram i samtal med Hyresgästföreningen. Systemet infördes i april 2012 och fasas därefter in under en femårsperiod.

Botkyrkamodellen klar

Från den 1 april 2012 började hyrorna anpassas till det nya systemet. Justering nummer tre skedde i samband med den årliga hyresförhandlingen inför 2014. År 2016 kommer varje lägenhet att ha nått sin så kallade målhyra.

Förutom det nya systemet för hyressättning förhandlar Mitt Alby och Hyresgästföreningen varje år om hyran. För 2014 blev den generella hyreshöjningen 1,35 procent på Albyberget. I de årliga förhandlingarna har Mitt Alby och Hyresgästföreningen kommit överens om att ha Statistiska centralbyråns konsumentprisindex, KPI, som utgångspunkt.

Bakgrund

Det nya systemet för hyressättning rättade till omotiverade skillnader i hyressättningen, som har uppstått genom åren, mellan olika hyresrätter i olika delar av kommunen. Det handlar om att väga in faktorer som området, lägenhetsstorlek och olika kvaliteter, och att komma överens om ett poängsättningssystem som ska vara utgångspunkt för hyran. En viss kvalitet kommer alltid att få samma poängvärde. En viktig utgångspunkt är också att hyressättningen blir hållbar över längre tid.

Tillsammans tittade man på vilka faktorer som ska ”poängsättas”. En viktig förberedelse för det slutliga systemet var en genomgång för att kontrollera att allt som finns på papper också finns i verkligheten – cykelrum, mm.

Nästa steg har varit att sätta kostnad på de olika faktorerna, utifrån vilken påverkan det har för boendekvaliteten. Först då kan man börja tita på hur hyran för de enskilda lägenheterna påverkas.

Andra bostadsföretag är redan klara

Vi är inte ensamma om att se över vår hyressättning. Det har flera bostadsföretag, både kommunala och privata redan gjort. Översynen bygger på en central överenskommelse mellan SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, och Hyresgästernas Riksförbund.

SABO uttrycker det så här: Rätt hyra avspeglar hyresgästernas gemensamma värderingar om vad som är god kvalitet i bostaden och i området den ligger i. En korrekt satt hyra är viktig för att skapa större rättvisa mellan hyresgäster, men också för att utveckla hyresrätten som boendeform genom att underlätta prissättningen av ett mer varierat utbud. Därför är rättvis hyressättning en viktig fråga för hyresmarknadens parter.

Att hyran är rättvist satt är av stor betydelse för oss när vi så småningom ska planera för förnyelse av vårt bostadsområde och för våra samtal med Hyresgästföreningen om värdering av olika kvalitéer i boendet.

Hyresgästföreningen beskriver arbetet med anpassning av hyrorna som pågår som ett arbete för att åstadkomma en systematisk hyressättning. Ett arbete som Hyresgästföreningen har ställt sig bakom.

 

 


 
Dela detta.