MittAlby

Badrum - WC

Tvättmaskin

För att förhindra vattenskador så är det av största vikt att tvättmaskin är rätt installerad. Arbetet ska alltid utföras av våra yrkeskunniga samt el-behöriga montörer. Fel inkoppling av vatten kan orsaka vattenskador och en felaktig elanslutning kan vara livsfarligt för dig.

Kontakta vårt KundCenter för att teckna tillvalsavtal på inkoppling av tvättmaskin.

Rinnande toalett

Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger.  Om det inte hjälper, stäng avstängningsventilen som finns på vattenledningen till toalettstolen. Då hindras att vattnet rinner i onödan.

Gör en felanmälan, så att vi kan åtgärda felet.

Rensa vattenlås

På avloppsröret under tvättstället och under diskbänken finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt gör själv:

 1. Ställ en hink under vattenlåset innan du öppnar det så att inte vatten och smuts rinner ut på golvet.
 2. Skruva isär vattenlåset underifrån. Observera hur packningar är monterade, rätt återmontering är garanti för att låste inte läcker.
 3. Rengör vattenlåset gärna med flaskborste.
 4. Spola ned det du har rensat bort i toaletten.
 5. Återmontera vattenlåset.
 6. Spola igenom med hett vatten.

Är du osäker hur du skruvar isär vattenlåset - vänd dig till bovärden för en visning.

OBS! Det är inte tillåtet att använda kraftiga kemikalier, typ kaustiksoda, för rensning. Detta skadar avloppsrören vilket leder till ökad risk för vattenskador. Dessutom är dessa kemikalier skadliga för miljön.

Stopp i avloppet

Rengör golvbrunnen i badrummet med jämna mellanrum. Där samlas hår, hudavlagringar och tvålrester, som med tiden ger dålig lukt.

Gör så här för att rensa golvbrunnen

 1. Lyft gallret som täcker golvbrunnen
 2. Ta bort håravfall och annat
 3. Spola med handduschen och torka av
 4. Sätt tillbaka gallret.
 5. Spola ned det du har rensat bort i toaletten.

Om du får stopp i avloppet gör det rent genom att ta bort avfall som sitter i vägen. Stopp som du inte kan åtgärda själv anmäler du till Felanmälan 08-684 221 11.

OBS! Det är inte tillåtet att använda kraftiga kemikalier, typ kaustiksoda, för rensning. Detta skadar avloppsrören vilket leder till ökad risk för vattenskador. Dessutom är dessa kemikalier skadliga för miljön.

Felanmälan

gör du via Mina sidor eller Mina sidor appen

Telefontider:

Tel. 08-684 221 11

Måndag-fredag
08.00-11.00

Fastighetsjouren

Efter kontorstid:
Bravida, 020-212 112

 


 
Dela detta.