MittAlby

Andrahandsuthyrning

En andrahandsuthyrning är tillfällig för den som har hyresavtal. Andrahandsuthyrning kan beviljas med max 1 år vid godkänt skäl där hyresgästen avser att återta sin verksamhet.

Några regler

  • Hyresgästen äger icke utan hyresvärdens skriftliga tillstånd rätt att upplåta del av eller hela lokalen i andra hand. Upplåtelse i andra hand medges endast om hyresgästen har beaktansvärda skäl för det och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.
  • Innan tillstånd lämnas ska andrahandshyresgästen vid kommersiell verksamhet i momsregistrerad lokal erhålla intyg på F-skatt och mervärdeskattregistrering från skattemyndigheten.
  • Verksamheten får inte ändras under andrahandshyrestiden.
  • Förstahandshyresgästen är ansvarig för lokalen och dess verksamhet under hela andrahandsperioden. Det kan t ex gälla krav på hyran, störningar eller andra klagomål som har medlokalen att göra. Detta innebär även att lokalen inte får brukas till annat än det den är upplåten till enligt hyresavtalet.
  • Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lokalen om förstahandshyresgästen inte flyttar tillbaka. Lokalen skall då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Hur går du tillväga?

Ansökan måste vara godkänd innan andrahandshyresgästen får flytta in. Ni lämnar in en ansökan om att få hyra ut lokalen i andrahand tillsammans med intyg på att andrahandshyresgästen är registrerad för F-skatt och moms samt intyg på förstahandshyresgästens orsak till andrahandsuthyrningen. 

Vid vistelse utomlands skall även bevittnad fullmakt lämnas. Fullmaktsinnehavaren har rätt att företräda dig i alla ärenden som rör ditt lokalavtal samt lokal.

Observera att vi har en månads handläggningstid så lämna in din ansökan i god tid. Vi meddelar vårt beslut skriftligen.

Ansökan

Andrahandsuthyrning av lokal (pdf)

Skicka den ifyllda ansökan till:

info[at]mittalby.se *)

eller

Mitt Alby AB
Domarebacken 38
145 57 Norsborg

*) ersätt [at] med @ innan du skickar e-post

 


 
Dela detta.