MittAlby

Förmedling

Per kategori

Mitt Alby arbetar med tre olika kategorier i sitt kösystem;

Kategori 1:

Boende (kontraktsinnehavare / hyresgäst) hos Mitt Alby

Mitt Alby arbetar med en kö baserad på boendetiden. Detta innebär att boendetiden räknas från hyresgästens senaste/pågående avtal. När hyresgästen flyttar och skriver på ett kontrakt nollställs boendetiden.

Kategori 2:

Boende (folkbokförd) i Botkyrka kommun

Mitt Alby arbetar med en kötid baserad på när man registrerade sin intresseanmälan. När den sökande har skrivit på ett hyreskontrakt nollställs poängen och ny kötid startas som baseras på boendetiden.

När kunden anmäler sig som bostadssökande får de en bekräftelse. I bekräftelsen står det att den sökande måste uppdatera sin profil varje år. Efter 6 månader får den sökande ett meddelande på skärmen vid inloggning som säger att de måste gå in och uppdatera sin profil för att inte raderas ur kön. När den sökande har skrivit på ett hyreskontrakt nollställs poängen.

Kategori 3:

Övriga som vill flytta till Mitt Alby

Sökande som inte är boende i Botkyrka kommun kan söka våra lägenheter genom Bostadsförmedlingen i Stockholm AB som förmedlar 1/3 av Mitt Albys lägenheter.

För att vi ska kunna förmedla en bostad till dig ska du uppfylla följande:

Klicka på de olika rubrikerna för att läsa mer.

Användbara länkar

Mina sidor

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Botkyrka kommun

Hyresgaranti

 

 • 1. Bostadssökanden ska vara över 18 år

 • Avtal får tecknas med personer under 18 år i form av KompisBo om man går på Gymnasiet. Ett krav är att målsman går in som borgensman.

 • 2. Inga betalningsanmärkningar

 • Den bostadssökande får normalt inte ha några betalningsanmärkningar. Är det en äldre och enstaka anmärkning så kan det eventuellt accepteras om godtagbar säkerhet ställs ut i form av borgen med godtagbar borgensman.

  Om bostadssökande har problem med betalningsanmärkningar men i övrigt uppfyller kriterierna i vår uthyrningspolicy ska Mitt Albys personal hänvisa till Botkyrka kommun för att få hjälp med Hyresgaranti. Inget aktuellt skuldsaldo till Mitt Alby får finnas.

 • 3. Vara ansvarsfull

 • Ha goda boendereferenser från tidigare hyresvärd. Vi godkänner inte störningsärenden eller hyresskulder. Detta gäller även vid interna byten inom Mitt Albys bestånd.

 • 4. Endast en person på kontraktet

 • Endast en person på kontraktet.

 • 5. Inkomst

 • Hyran får inte överstiga 1/3 av bruttoinkomsten.

  Som inkomst räknas:

  - Inkomst av eget arbete
  - Inkomst av kapital
  - Utbetalning från försäkringskassa och PPM
  - Bidrag

  Som bidrag räknas:

  - Studiebidrag
  - CSN
  - Bostadsbidrag eller bostadstillägg
  - Barnbidrag
  - Underhållsstöd
  - A-kassa (minst 150 dagar kvar att utbetala)
  - Aktivitetsstöd
  - Föräldrapenning

  Bostadsbidrag och bostadstillägg räknas endast in som inkomst för ålderspensionärer samt för ensamstående förälder. Försörjningsstöd räknas inte som en inkomst. För att få räkna med bidrag krävs att papper på beslut kan uppvisas. För ålderspensionärer och KompisBo accepteras två gånger årshyran. För KompisBo accepteras även en gång årshyran med kompletterande borgen.

  Otillräcklig inkomst – vilka val har man då?

  Borgenförbindelse med godtagbar borgensman

  Sökande kan i undantagsfall godkännas om borgenförbindelse med godtagbar borgensman tecknas.

  Blivande hyresgästen ska vara max 25 år och ha egen försörjning. Detta kan innebära att den sökande exempelvis har en timanställning, provanställning eller projektanställning och ännu inte ha rätt till A-kassa. Borgenmannen ska vara en närstående och ha en inkomst motsvarande 6 gånger årshyran. Som närstående räknas make/maka, sambo, barn samt make/maka/sambos barn och föräldrar. Borgenförbindelsen gäller max 2 år. Närstående kan endast gå in som borgensman för sökande mellan 18 – 25 år, under 18 år krävs målsman.

  Hyresgaranti

  Om den bostadssökande inte riktigt uppfyller kraven för att få en lägenhet hos oss men har en tillräklig inkomst, kan den sökande ansöka om att få en kommunal hyresgaranti genom Botkyrka Kommun.

 • 6. Tillsvidareanställd

 • Den bostadssökande skall vara tillsvidareanställd. Undantag görs dock för och för sökande till KompisBo där sökande uppbär studiebidrag. 
  Styrkt inkomst via anställning med anställningsintyg samt de 3 senaste lönespecifikationer.

  Det arbetsgivande företaget skall ha bedrivit aktiv verksamhet i minst ett år. Kontroll av det företag som har utfärdat arbetsgivarintyget kan göras avseende skatteuppbörd, antal anställda, löneutbetalningar mm. Även undantag kan göras för sökande som max är 25 år och som har visstidsanställning, tillfälligt arbete, provanställning eller projektanställning om godtagbar säkerhet ställs ut i form av borgen med godtagbar borgensman.

 • 7. Hyresrättsligt behov av bostaden

 • Hyresgästen ska ha ett hyresrättsligt behov av lägenheten och får t ex inte äga en villa eller bostadsrättslägenhet i närheten.

 
Dela detta.