MittAlby

Socialt engagemang

Vi vill vara med och bidra till det sociala engagemanget som finns i området.

Målet är välmående och stolta invånare och vägen dit går genom ökad social gemenskap, förbättrad boendemiljö, hållbarhetstänk, ökad trygghetskänsla och att verka för ett ökat antal arbetstillfällen.

Tillsammans med boende och engagerade i området vill vi ta tillvara på de möjligheter som finns. Vi kallar detta för CSO – Corporate Social Opportunities.

Mitt Alby avsätter därför årligen en miljon kronor i social verksamhet i området. Vi planerar bland annat att erbjuda lokaler till lokala ideella föreningar, samhällsentreprenörer och enskilda personer som behöver utrymme för att bedriva sin verksamhet. Vi vill även fortsätta vårt samarbete med Botkyrka kommun och har åtagit oss att under en tioårsperiod investera i deras Kreativa fonden som stöttar samhällsentreprenörer i hela Botkyrka.  

Genom seminarieserier och stödverksamhet i form av läxhjälp och mentorskap vill vi också inspirera de boende, framförallt unga, i området till att själva utveckla idéer som kan bidra till en bra boendemiljö.

Socialt engagemang

Mer information

Mattecentrum har öppnat en räknestuga i Alby

Läs mer om Kreativa fonden


 
Dela detta.