MittAlby

Stolthet och samarbete

Ett område som rör sig i rätt riktning, både materiellt och socialt. Ett område där de boende känner sig delaktiga i processen, både kring beslut och kring arbete.

Ett sådant område tror vi kommer göra invånarna stoltare och mer engagerade i sin närmiljö.

  • Vi vill säkerställa de boendes inflytande med inrättandet av ett boenderåd.
  • Vi vill att Mitt Alby ska finnas representerat på plats genom att all personal som jobbar med förvaltningen av området utgår från ett lokalkontor på Albyberget.
  • Vi vill rekrytera arbetskraft lokalt bland de boende i Alby.
  • Vi vill kontinuerligt förbättra kundnöjdheten bland de boende och kommer bland annat årligen att målsätta detta och mäta utvecklingen med enkätundersökningar i området.

Mer information

Boråd

KundCenter

Kundundersökning

 


 
Dela detta.