MittAlby

Stephanie Chindeh, Fastighetsförvaltare

Stephanie sköter bl a om visning av lägenheter/lokaler,  besiktningar av lägenheter, kontraktsskrivning, in- och utflyttningar, träffar den nyinflyttade hyresgästen för introduktionssamtal och arbetar aktivt med tillvalsförsäljning. Stephanie ansvarar även för hanteringen av störningar och olaga uthyrning av lägenheter.

Kontakta Stephanie

Tel. 08-684 221 20  
Stephanie.Chindeh[at]mittalby.se *)

*) ersätt [at] med @ innan du skickar e-post

 


 
Dela detta.