MittAlby

Ett tryggare område

Grunden för ett fungerande område där människor trivs är att alla boende känner sig trygga.

För att verksamheter skall kunna bedrivas, för att området skall kunna utvecklas, för att fysiska förbättringar av miljön skall vara meningsfulla, krävs att nedskräpning, skadegörelse och annan kriminalitet stävjas.

  • Vi vill stödja lokala initiativ till trygghetsprojekt.
  • Vi vill ha ett helhetsperspektiv där flera olika faktorer och aktörer samverkar för att öka trygghetskänslan.
  • Vi vill verka långsiktigt för att förbättra bilden av området hos utomstående.

 

Mer information

Polisens stödtelefon Nattknappen för ökad trygghet

 


 
Dela detta.