MittAlby

Pressmeddelande 11 april 2015: Mitt Alby implementerar policy för att förhindra våld i hemmet

2015-04-10

Mitt Alby inleder samarbete med initiativet Huskurage för att genom grannsamverkan förhindra och motverka våld i nära relationer samt öka tryggheten och säkerheten för hyresgästerna.

Som fastighetsbolag vill vi ta ansvar för att skapa trygghet och säkerhet både ute och inne i vårt fastighetsbestånd. Våld i nära relationer finns i alla bostadsområden men talas sällan om när fastighetsbolag talar om trygghetsåtgärder. Genom att implementera en policy för grannsamverkan mot våld i nära relationer vill vi aktivt ta avstånd från våld i nära relationer och samtidigt ge boende verktyg och kunskap om hur man kan agera vid oro för våld i nära relation – Gerda Larsson, Chief Social Officer på Mitt Alby AB.

Huskurage initierades 2014 av Peter Svensson och Nina Rung. Med erfarenhet från flera års arbete inom familjevåld och våldsprevention togs en policy fram för hur grannar genom grannsamverkan kan rädda liv och förhindra våld i nära relationer. Policyn fick namnet Huskurage.

Det är oerhört glädjande att Mitt Alby blir nästa ambassadör att anta Huskurage. Med sitt redan stora engagemang i Alby hoppas vi att deras arbete blir normskapande i Botkyrka kommun – Peter Svensson på Huskurage.

Mitt Alby kommer under våren att, tillsammans med Huskurage, informera boende och lokala aktörer om samarbetet för att sprida Huskurage policy och kunskap om våld i nära relationer. Genom att internt utbilda samtlig personal kan även anställda vara med och sprida kunskap till de boende.

För mer information vänligen kontakta:

Gerda Larsson, Chief Social Officer Mitt Alby AB Tel. 0737 17 05 73 Gerda.Larsson@mittalby.se

Mitt Alby AB bildades 2013, som dotterbolag till Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), ett samhällsorienterat fastighetsbolag som äger hyresfastigheter byggda inom ramen för miljonprogrammet. Som ett samhällsorienterat fastighetsbolag vill Mitt Alby bredda perspektiven och tänka innovativt. Genom att stötta lokala initiativ och minska avståndet mellan boende och ägare, vill bidra till att människor trivs och känner sig stolta över sitt område.

 

 

 

 

 


 
Dela detta.