MittAlby

Kundundersökning bland boende på Albyberget

2014-02-20
Vi genomför nu en kundundersökning bland er boende
  • Hur trivs du med ditt boende?
  • Vad tycker du om den service du får?

Vi vill väldigt gärna veta hur nöjda ni, våra hyresgäster, är med er bostad, ert område och den service ni som boende upplever er få av oss som hyresvärd. Att mäta och sätta betyg på denna ”nöjdhet” blir ett viktigt redskap för oss i vårt arbete när vi ska göra prioriteringar och arbeta med förbättringar.

En gång om året kommer vi därför att göra en kundundersökning i form av en skriftlig enkät som skickas ut till er boende. För att inte besvära var och en av er med att behöva fylla i en enkät varje år och för att spara lite på vår miljö genom att använda mindre papper så kommer vi att skicka enkäten till hälften av er i taget. Vi har delat upp det så att vi frågar de boende i varannan trappuppgång nu och resten nästa gång.

Som vi har berättat tidigare så sköter Botkyrkabyggen förvaltningen fram till och med den sista mars, därefter kommer vi att ta över med egen personal. Jag återkommer inför tillträdet med information om vilka personer som kommer att jobba på området.

Eftersom vi snart ska ta över förvaltningen så vill vi nu göra en så kallad noll-mätning. Det vill säga att vi ber er att utvärdera Botkyrkabyggens insatser som hyresvärd och förvaltare, som ni upplever dem idag. Utifrån detta kan vi lättare förstå vad ni anser att vi i första hand bör fokusera på att bevara respektive förbättra.

I höst gör vi en mätning till och då frågar vi den andra hälften av er boende som inte får frågorna nu. Höstens mätning blir den första mätningen som utvärderar vår prestation och eftersom vi genomför en nollmätning nu så kan vi då få en första feed back kring om ni anser att vi den första tiden har lyckats bättre eller sämre än Botkyrkabyggen.

Företaget AktivBo AB har fått uppdraget att genomföra undersökningen åt oss. AktivBo garanterar att samtliga svar är anonyma. Vi kommer därför inte att få reda på hur en enskild hyresgäst svarat.

Vi hoppas att så många av er som möjligt tar sig tid att besvara enkäten då det är mycket värdefullt för oss att få era svar.

Mattias Tegefjord
VD för Mitt Alby AB

 

 


 
Dela detta.