MittAlby

ViBo-värd

Bli en ViBo-värd!

"Vi har ett gemensamt intresse av att göra boendet så bra som möjligt." Så sa Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen till varandra i slutet av förra seklet. Ur detta växte samarbetsavtalet om ViBo - Vitaliserat boinflytande - fram. Inriktningen på detta att hyresgäster tillsammans engagerar sig för att bidra till trivsel, delaktighet och ökad trygghet i våra bostadsområden.

Vi på Mitt Alby tycker att detta är något mycket positivt och behålla detta och engagera fler boende och utveckla det till något mer är det har varit.
Botkyrkabyggen talar numera om gårdsambassadörer i sina områden. Vi vill  sätta ett eget namn på det, och kommer att återkomma till detta lite längre fram när vi hunnit ta i denna fråga.

Tillsammans i kvarteret

Den naturliga basen för ViBo-arbetet är det egna kvarteret. Motorn i arbetet är kreativa hyresgäster som samlar upp idéer och förslag samt driver processerna så att förslagen genomförs. Bovärden och miljövärdarna ansvarar  för att medlen används i projektets anda.

Förverkligande av goda idéer

Idéerna om vad som skall genomföras tas fram av de boende och formuleras till färdiga förslag med en tidplan och en budget i dialog med Mitt Alby. Minst ett stormöte med en workshop kring ViBo-förslag kommer att genomföras per år och alla boende är välkomna att vara med. Den eller de idéer som mötet tycker är viktigast genomförs först. Det finns särskilda pengar avsatta för den här typen av projekt.

Går det att göra vad man vill?

Ja, alla förbättringar och trivselfaktorer som rör allmänna utrymmen, trapphus, gården, lekplatsen, etc. Både sådant som ökar trivseln och sådant som ökar tryggheten!

Vill du bli ViBo-värd?

Vill du engagera dig i frågor som rör ditt närområde? Just nu har vi drygt 10 ViBo-värdar på Albyberget, men vi vill bli betydligt fler.

Hos Mitt Alby är det Kundförvaltaren Tony Altun som samordnar arbetet. Du når honom på tel 08-684 221 14 eller tony.altun[at]mittalby.se. *)

 

*) ersätt [at] med @ innan du skickar e-post.

 

Kontakta

vår Kundförvaltare  Tony Altun

 


 
Dela detta.